ลงนามความร่วมมือ MOU

วันที่ 11 ธันวาคม  2561  เวลา  09.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น จังหวัดราชบุรี ปี 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ศูนย์แพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลราชบุรี