ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 10/2561

วันที่  19  ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 10/2561  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2