รับชมรายการ "พุธเช้า.. ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่ 9 มกราคม  2562  เวลา 07.30 น. สพป.ราชบุรี เขต 2  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับ