รับชมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่  30  มกราคม  2562  เวลา 07.30 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."  ผ่านระบบ Video  Conference ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2