เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน  พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการคัดลายมือของนักเรียน  ณ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก จ