โครงการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกกำลังกาย

วันที่  30  มกราคม  2562  เวลา  16.00 น.  นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมข้าราช