ประชุมกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 30 มกราคม  2562  เวลา 14.00 น. นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  เพื่อมอบแนวทางในการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ