สพป.ราชบุรี เขต 2 เตรียมจัดข้อสอบ - กระดาษคำตอบ o - net

วันที่  31  มกราคม  2562  บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2 เตรียมจัดข้อสอบ - กระดาษคำตอบสำหรับการสอบ o- net  ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562