เยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมแข่งขันกีฬา 4 อำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.35 น. นายประหยัด  สุขขี  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 4 อำเภอ ตามโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรออกกำลังกา