ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.20 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน  พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ ณ ร.ร. วัดดอนมะขามเทศ ร.ร. วัดหัวโพ  ร.ร. วัดหนองม่วง อ.บางแพ จ.ราชบุรี