ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  2  เมษายน  2562  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายพีระ   อัฑฒพงษ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เยี่ยมคณะครูและบุคลากร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการเ