กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่  10  เมษายน  2562  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2