กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2562  สพป.ราชบุรี เขต 2  นำโดย  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี  ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2