การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ

วันที่ 9 พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขคต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ประจำปี 2562  ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ&