ร่วมพิธีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่  6  พฤษภาคม  2562  เวลา 16.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี