ร่วมพิธีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่  6  พฤษภาคม  2562  เวลา 16.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเ