อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา

วันที่  9  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราช