ประชุมเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียน

วันที่  16  พฤษภาคม  2562  เวลา 10.30 น. นายประสงค์   แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่