สพป.ราชบุรี เขต 2 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  29  พฤษภาคม  2562  เวลา 07.30 น.  นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง