มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 10 มิถุนายน  2562  เวลา 10.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว  ด.ญ. กัญญาณัฐ  เกลอเถื่อน  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 86,872 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการช่วยเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด