ศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 4-5 มิถุนายน  2562  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา