มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่  10  มิถุนายน  2562  เวลา 10.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ. กัญญาณัฐ  เกลอเถื่อน  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  86,872 บาท  ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการช่วยเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด