มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่  10  มิถุนายน  2562  เวลา 10.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.ราชบุรี