เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 14 มิถุนายน  2562  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน  พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ ขอ