ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 25 มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายประสงค์   แย้มศิริ  , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2