ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.30 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.รา