3 กรกฎาคม 2562 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 3 กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู บุคลากรและนักเรียน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดสนามชัย และ โรงเรียนวัดท่าหลวงพล  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี สล็อตออนไลน์