4 กรกฎาคม 2562 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  4 กรกฎาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.50 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป. ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน  พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ ณ โ