6 กรฎาคม 2562 ประชุมการจัดการเรียนการสอน DLTV

วันที่ 6 กรกฎาคม  2562  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW  DLTV  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพ