ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มาตรา 38ค(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

รายละเอียด >> https://bit.ly/2S3ut0S บาคาร่าออนไลน์