23 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

วันที่ 23  กรกฎาคม  2562   นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  นายประสงค์  แย้มศิริ  , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , ผู้อำนวยการกลุ่ม