24 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับ นายทวีพล แพเรือง ที่ปรึกษา Cluster 3

24 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ  นายทวีพล  แพเรือง  ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 3  ซึ่งมาติด