30 - 31 กรกฎาคม 2562 สพป.ราชบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 30-31 กรกฎาคม  2562  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด  ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระ