2 สิงหาคม 2562 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 2 สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ. สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2