7 สิงหาคม 2562 รับชม "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่ 7 สิงหาคม  2562  เวลา 07.30 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโร