21 สิงหาคม 2562 รับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.

วันที่ 21 สิงหาคม  2562  เวลา 07.30 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน"และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ. " ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2