22 สิงหาคม 2562 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

21 สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ  ของโรงเรียนในสั