ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 22 สิงหาคม  2562  เวลา 13.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  ณ ห้องประชุมมิตรกิจธ