26 สิงหาคม 2562 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

26 สิงหาคม  2562  เวลา 13.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ให้่โอวาทในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสำหรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน