26 สิงหาคม 2562 ประชุมการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

26 สิงหาคม  2562  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2