1-2 กันยายน 2562 ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วันที่ 1 - 2 กันยายน 2562 สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสัง