11 กันยายน 2562 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

11 กันยายน  2562  เวลา 13.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี