12 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.ร