16 กันยายน 2562 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ.

วันที่ 16  กันยายน  2562 เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุม โรงแรมสองพันบุรี  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  ต่อมาในเวลา 15.00 น.  ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2