24 กันยายน 2562 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2562

24 กันยายน  2562 เวลา 08.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5 /2562  โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ  ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ