25 กันยายน 2562 รับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.

25 กันยายน  2562  เวลา 07.30 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโร