25 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ โครงการคัดลายมือ สื่อคุณธรรม

25 กันยายน  2562  เวลา 11.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ "โครงการคัดลายมือ สื่อคุณธรรม " ครั้งที่ 2 ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2