27 กันยายน 2562 เปิดกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ.ดำเนิน - อ.บางแพ

27  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ.ดำเเนิน - อ.บางแพ  ครั้งที่ 21 "บ้านไร่เกมส์"