3 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นข้าราชการ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)

วันที่ 3  ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  ครั้งท