30 กันยายน 2562 ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

30 กันยายน  2562  เวลา 13.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง/พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 2