30 กันยายน 2562 ประชุมทางไกล เลขา กพฐ. พบผู้บริหาร ครู บุคลากร

วันที่  30  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 ทุกคน  รับชมการประชุมทางไกล  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืันฐานพบ