3 ตุลาคม 2562 เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองครึม

วันที่  3  ตุลาคม  2562  เวลา 11.40 น.  นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากร พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการ